ROSE

Umblarea cu Isus vs Religia

In stanga- Umblarea cu Isus                              In dreapta- Religia

Reclame

13 responses

 1. VDFilip

  Ma uitam la marul din dreapta. Cineva, cred eu, a batut marul mai mult decat ar fi avut nevoie sa culeaga. Se intampla si de astea. Sau s-a gandit si la trecatori flamanzi care nu ar fi avut cu ce-l lua la scuturat.

  ianuarie 5, 2010 la 10:33 am

 2. vioricaO

  Ce buna ilustratie! O religie poate sa ajunga uscata ,putreda mucegaita daca-i lipseste Duhul Lui Dumnezeu!
  Pe cand trairea zi de zi cu Domnul Isus, da prospetime si viata adevarata aceluia care hatareste in inima lui sa umble intotdeauna cu Domnul!

  ianuarie 5, 2010 la 3:13 pm

 3. Stefan

  La ce foloseste religia unui om?,credinta si faptele fiecarui om il va mantui sau osandi,pomul se cunoaste dupa rod.

  ianuarie 5, 2010 la 6:06 pm

 4. si credinta are forma religiei.

  ianuarie 6, 2010 la 11:31 am

 5. Stefan

  Claudiu este o singura credinta adevarata,dar dogme religioase cate sunt numai in asa zis crestinism?

  ianuarie 6, 2010 la 4:28 pm

 6. VDFilip

  Despre religie, despre credinta si a fi/sti sigur

  DEX:
  RELÍGIE s. f. 1. formă a conștiinței sociale caracterizată prin credința într-o divinitate, într-o ființă supranaturală, creatoare și guvernatoare a cosmosului și prin oficierea unui cult; confesiune. 2. (fig.) crez; cult; lucru sfânt

  BIBLIA:
  Iacob 1:
  27. Religia curată şi neîntinată, înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să cercetăm pe orfani şi pe văduve în necazurile lor, şi să ne păzim neîntinaţi de lume.

  1Corinteni 2:
  5. pentru ca credinţa voastră să fie întemeiată nu pe înţelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu.

  Evrei 11:
  1. Şi credinţa este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredinţare despre lucrurile care nu se văd.

  Intaia epistola a lui Ioan 1:
  1. Ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noştri, ce am privit şi ce am pipăit cu mâinile noastre, cu privire la Cuvântul vieţii, –
  2. pentru că viaţa a fost arătată, şi noi am văzut-o, şi mărturisim despre ea, şi vă vestim viaţa veşnică, viaţă care era la Tatăl, şi care ne-a fost arătată; –
  3. deci, ce am văzut şi am auzit, aceea vă vestim şi vouă, ca şi voi să aveţi părtăşie cu noi. Şi părtăşia noastră este cu Tatăl şi cu Fiul Său, Isus Hristos.
  4. Şi vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie deplină.
  5. Vestea, pe care am auzit-o de la El şi pe care v-o propovăduim, este că Dumnezeu e lumină, şi în El nu este întuneric.
  6. Dacă zicem că avem părtăşie cu El, şi umblăm în întuneric, minţim, şi nu trăim adevărul.
  7. Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuşi este în lumină, avem părtăşie unii cu alţii; şi sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăţă de orice păcat.
  8. Dacă zicem că n-avem păcat, ne înşelăm singuri, şi adevărul nu este în noi.
  9. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nelegiuire.
  10. Dacă zicem că n-am păcătuit, Îl facem mincinos, şi Cuvântul Lui nu este în noi.

  ianuarie 7, 2010 la 12:23 pm

 7. VDFilip

  1 Tesaloniceni 5:
  2. Pentru că voi înşivă STITI foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoţ noaptea

  2 Tesaloniceni 2:
  3. Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip; căci nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credinţă, şi de a se descoperi omul fărădelegii, fiul pierzării,
  4. potrivnicul, care se înalţă mai presus de tot ce se numeşte „Dumnezeu”, sau de ce este vrednic de închinare. Aşa că se va aşeza în Templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu.
  5. Nu vă aduceţi aminte cum vă spuneam lucrurile acestea, când eram încă la voi?
  6. Şi acum STITI bine ce-l opreşte ca să nu se descopere decât la vremea lui.
  7. Căci taina fărădelegii a şi început să lucreze; trebuie numai ca cel ce o opreşte acum, să fie luat din drumul ei.
  8. Şi atunci se va arăta acel Nelegiuit, pe care Domnul Isus îl va nimici cu suflarea gurii Sale, şi-l va prăpădi cu arătarea venirii Sale.
  9. Arătarea lui se va face prin puterea Satanei, cu tot felul de minuni, de semne şi puteri mincinoase,
  10. şi cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiţi.
  11. Din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire, ca să creadă o minciună:
  12. pentru ca toţi cei ce n-au crezut adevărul, ci au găsit plăcere în nelegiuire, să fie osândiţi.

  2 Timotei 1:
  12. Şi din pricina aceasta sufăr aceste lucruri; dar nu mi-e ruşine, căci STIU în cine am crezut. Şi sunt încredinţat că El are putere să păzească ce I-am încredinţat până în ziua aceea.

  Evrei 10:
  34. În adevăr, aţi avut milă de cei din temniţă şi aţi primit cu bucurie răpirea averilor voastre, ca unii care STITI că aveţi în ceruri o avuţie mai bună, care dăinuieşte.

  Evrei 13:
  1. Stăruiţi în dragostea frăţească.
  2. Să nu daţi uitării primirea de oaspeţi, căci unii, prin ea au găzduit, fără să STIE, pe îngeri.

  Iacob 4:
  17. Deci, cine STIE să facă bine şi nu face, săvârşeşte un păcat!

  1Petru 1:
  18. căci STITI că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, aţi fost răscumpăraţi din felul deşert de vieţuire, pe care-l moşteniserăţi de la părinţii voştri,
  19. ci cu sângele scump al lui Hristos, Mielul fără cusur şi fără prihană.

  2 Petru 1:
  20. Fiindcă mai întâi de toate, să STITI că nici o prorocie din Scriptură nu se tâlcuieşte singură.

  2 Petru 3:
  17. Voi deci, preaiubiţilor, STIIND mai dinainte aceste lucruri, păziţi-vă ca nu cumva să vă lăsaţi târâţi de rătăcirea acestor nelegiuiţi, şi să vă pierdeţi tăria;

  1 IOAN 2:
  20. Dar voi aţi primit ungerea din partea Celui sfânt, şi STITI orice lucru.

  ! IOAN 3:
  2. Preaiubiţilor, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Şi ce vom fi, nu s-a arătat încă. Dar S T I M că atunci când Se va arăta El, vom fi ca El; pentru că Îl vom vedea aşa cum este.

  ianuarie 7, 2010 la 1:07 pm

 8. VDFilip

  vreau sa va cer parerea; ce ziceti, ceeace scrie in 2 Tesaloniceni 2: 7,8 s-a implinit ori urmeaza sa se implineasca?

  ianuarie 7, 2010 la 2:33 pm

  • Stefan

   VDFilip,sunt vremurile pe care Biblia le arata,sunt pe sfarsite,1ioan2 18,19.

   ianuarie 7, 2010 la 3:34 pm

 9. Stefan

  1corinteni2;6 16,evrei11.

  ianuarie 7, 2010 la 3:44 pm

 10. Stefan

  Iacov 1,22 27,la ce foloseste religiunea unui om care se uita in oglinda credintei cateva ore pe saptamana,sau poate la sarbatorile puse de oameni?

  ianuarie 9, 2010 la 7:38 pm

 11. VDFilip

  Iacov 2:
  10. Căci, cine păzeşte toată Legea, şi greşeşte într-o singură poruncă, se face vinovat de toate.
  11. Căci, Cel ce a zis: „Să nu preacurveşti”, a zis şi: „Să nu ucizi”. Acum, dacă nu preacurveşti, dar ucizi, te faci călcător al Legii.
  12. Să vorbiţi şi să lucraţi ca nişte oameni care au să fie judecaţi de o lege a slobozeniei:
  13. căci judecata este fără milă pentru cel ce n-a avut milă; dar mila biruieşte judecata.
  14. Fraţii mei, ce-i foloseşte cuiva să spună că are credinţă, dacă n-are fapte? Poate oare credinţa aceasta să-l mântuiască?
  15. Dacă un frate sau o soră sunt goi şi lipsiţi de hrana de toate zilele,
  16. şi unul dintre voi le zice: „Duceţi-vă în pace, încălziţi-vă şi săturaţi-vă!” fără să le dea cele trebuincioase trupului, la ce i-ar folosi?
  17. Tot aşa şi credinţa: dacă n-are fapte, este moartă în ea însăşi.
  18. Dar va zice cineva: „Tu ai credinţa, şi eu am faptele.” „Arată-mi credinţa ta fără fapte, şi eu îţi voi arăta credinţa mea din faptele mele.”
  19. Tu crezi că Dumnezeu este unul, şi bine faci; dar şi dracii cred… şi se înfioară!
  20. Vrei dar să înţelegi, om nesocotit, că credinţa fără fapte este zadarnică? ………………………………………………………………
  24. Vedeţi dar că omul este socotit neprihănit prin fapte, şi nu numai prin credinţă.

  Stefan, cum ai asociat cele 2 texte din 1 Corinteni si cel din Evrei, a constituit pt mine un meniu special al carui „gust” nu l-am servit niciodata. a fost delicios.

  La primul text din 1 Ioan cap 2, mentionez vers 19
  19. Ei au ieşit din mijlocul nostru, dar nu erau dintre ai noştri. Căci dacă ar fi fost dintre ai noştri, ar fi rămas cu noi; ci au ieşit, ca să se arate că nu toţi sunt dintre ai noştri.

  Cred ca realitatea din zilele noastre ar suna cam asa: Ei au iesit din mijlocul nostru (intr-un anumit fel) si si-au indeplinit o lucrare dar nu pt ai nostri. Este stiut lucrul acesta si nu caut sa ma adancesc in a-l critica ci vreau sa scot in evidenta ca mai sunt cazuri in care multi care nu sunt printre ai nostri (intr-un anumit fel) si-au asumat riscul sa se aleaga cu multe cucuie pt ai nostri. Mai este cunoscut un lucru fatalist printre ai nostri. Il intalnesti prin expresia de genul: „lasa ca Domnul are grija si face El sau lucreaza El, sau rezolva El…” dar prin cineva tre sa lucreze :cand intr-un fel cu unii, cand intr-altul poate cu altii.

  ianuarie 9, 2010 la 9:35 pm

 12. Stefan

  Filip le-am asociat simplu pt.un crestin,umblarea cu ISUS vs religia,eu nu umblu cu Domnul prin religie,ci prin credinta si fapte,intelepciune de la El si calauzirea Duhului Sfant.Domnul sa ne dea putere si intelepciune sa putem face voia Lui!.Amin!

  ianuarie 13, 2010 la 3:58 am

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s