ROSE

Arhivă autor

Cine l-a creat pe Satan?

Articol de Andrew Wommack

Majoritatea creștinilor cred că răspunsul la această întrebare este evident: „Dumnezeu l-a creat pe Satana”. Dar nu acesta este purul adevăr. Dumnezeu l-a creat pe Lucifer. Poate părea o mică distincție la prima vedere, dar odată ce înțelegi cine l-a creat cu adevărat pe Satana, îți va schimba pentru totdeauna perspectiva despre el.

Nu te vei mai îndoi de autoritatea ta asupra diavolului. Îți vei da seama că este o ființă inferioară, incapabilă de a face ceva fără cooperarea unei ființe umane. Și orice teamă pe care o ai de el va dispărea pe măsură ce îți dai seama că el nu este altceva decât un mare zero, cu marginile dărâmate.

Eu cred că Dumnezeu a creat totul, inclusiv pe Lucifer. El l-a creat pe Lucifer ca un înger uns, puternic. Cu toate acestea, Lucifer nu a fost mulțumit de asta și nu a rămas heruvimul uns pe care Dumnezeu l-a creat.

Ezechiel 28:13-14 îl descrie așa cum a fost inițial în Grădina Edenului:

„Stăteai în Eden, grădina lui Dumnezeu, şi erai acoperit cu tot felul de pietre scumpe: cu sardonix, cu topaz, cu diamant, cu crisolit, cu onix, cu jasp, cu safir, cu rubin, cu smarald şi cu aur; timpanele şi flautele erau în slujba ta, pregătite pentru ziua când ai fost făcut. Erai un heruvim ocrotitor cu aripile întinse; te pusesem pe muntele cel sfânt al lui Dumnezeu, şi umblai prin mijlocul pietrelor scânteietoare.”

Majoritatea oamenilor cred că Lucifer a luat o treime din îngeri și s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu în ceruri, unde a fost învins și apoi aruncat pe pământ. Toate acestea sunt preluate dintr-un singur verset din Apocalipsa 12:4, și au fost popularizate de Finis Dake în comentariul biblic al lui Dake. Nu cred că asta s-a întâmplat de fapt.

Cred că Satana a fost inițial pe acest pământ în Grădina Edenului ca Lucifer. El a fost îngerul numărul unu al lui Dumnezeu trimis pe pământ pentru a fi o binecuvântare pentru Adam și Eva.

Evrei 1:14 spune despre îngeri:

„Nu sunt oare toţi duhuri slujitoare trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moşteni mântuirea?”

Lucifer nu a fost trimis pe pământ pentru a-i ispiti pe Adam și Eva, ci pentru a-i binecuvânta. El a fost o ființă îngerească trimisă să fie protectorul lor, să le slujească și să-i slujească. Era acolo într-o misiune divină, încă în starea lui perfectă. În Grădină a fost concepută și împlinită rebeliunea împotriva lui Dumnezeu.

Ezechiel 28:15 spune mai departe:

„Ai fost fără prihană în căile tale, din ziua când ai fost făcut până în ziua când s-a găsit nelegiuirea în tine.”

Nu am reușit niciodată să urmez logica potrivit căreia Dumnezeu l-a trimis pe Satana pe pământ pentru a-l ispiti pe om și pentru a vedea cum va răspunde acesta. Ca tată, ți-ai lua copilul de doi ani și l-ai pune într-o cușcă cu un leu doar pentru a vedea cum va răspunde? Acest lucru ar fi evident o iresponsabilitate; copilul nu poate face față leului. Dumnezeu nu ne-ar face asta nouă și nici lui Adam și Evei.

Deci, ce l-a făcut pe Lucifer să se întoarcă împotriva lui Dumnezeu? Lucifer a văzut cum Dumnezeu făcea ceva pentru om, ceea ce nu făcuse niciodată cu nicio altă creație a Lui. Când Dumnezeu l-a creat pe om, nu numai că l-a făcut după chipul lui Dumnezeu, dar i s-a dat apoi autoritate necondiționată asupra acestui pământ.

Geneza 1:26 spune:

„Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră; el să stăpânească peste peştii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul şi peste toate târâtoarele care se mişcă pe pământ.”

El nu le-a spus: „Atâta timp cât veți urma conducerea mea și atâta timp cât veți face ceea ce vreau Eu să faceți, vă voi lăsa să stăpâniți pământul”. Nu exista nicio calificare pentru această putere și autoritate. Dumnezeu a vorbit și asta a fost.

Dumnezeu spune în Psalmul 89:34:

„nu-Mi voi călca legământul şi nu voi schimba ce a ieşit de pe buzele Mele.”

În Evrei 1:3 se spune:

„El, care este oglindirea slavei Lui şi întipărirea Fiinţei Lui şi care ţine toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui, a făcut curăţarea păcatelor şi a şezut la dreapta Măririi în locurile preaînalte”

Ceea ce spune acest verset este că Dumnezeu nu poate minți; integritatea Cuvântului Său este cea care ține întregul univers împreună. Spre deosebire de ființele umane care își rezervă dreptul de a se răzgândi, Dumnezeu nu-Si va încălca Cuvântul. Când le-a spus lui Adam și Evei că au stăpânire, autoritate și putere de a supune și de a conduce, s-a făcut.

Lucifer a înțeles integritatea cuvintelor lui Dumnezeu și când a auzit asta, cred că antena i s-a ridicat. El a văzut că Adam și Eva aveau ceva ce își dorea, dar nu avea: aveau autoritate necondiționată. Într-un fel, ei fuseseră făcuți dumnezeii acestei lumi; era a lor să conducă şi să-l supună.

Citim în Psalmul 115:16,

„Cerurile sunt ale Domnului, dar pământul l-a dat fiilor oamenilor.”

Chiar dacă Lucifer ar fi fost îngerul numărul unu al lui Dumnezeu, el totuși dorea mai mult. Era gelos și invidios; el a vrut de fapt să ia locul lui Dumnezeu.

În Isaia 14:13 se spune:

„ Mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu, voi şedea pe muntele adunării dumnezeilor, la capătul miazănoaptei”

Versetul următor spune:

„mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca Cel Preaînalt.”

Lucifer a înțeles că dacă ar putea să-i înșele pe Adam și Eva, să renunțe de bună voie la autoritatea lor, el ar putea deveni dumnezeul acestei lumi. În felul acesta ar putut să ia autoritatea care a fost dată omenirii, să o folosească pentru a zădărnici Împărăția lui Dumnezeu și pentru a primi lauda, ​​adorația și gloria pe care le dorea.

Romani 6:16 spune:

„Nu ştiţi că, dacă vă daţi robi cuiva, ca să-l ascultaţi, sunteţi robii aceluia de care ascultaţi, fie că este vorba de păcat, care duce la moarte, fie că este vorba de ascultare, care duce la neprihănire?”

Deci, cine l-a creat pe Satana? Noi am facut-o! În momentul în care Adam și Eva s-au predat lui Lucifer, el a devenit Satana, dumnezeul acestei lumi. S-ar putea să vă gândiți, dar Satana i-a înșelat. Nu ar fi trebuit Dumnezeu să-l oprească?

Citește 1 Timotei 2:14:

„Şi nu Adam a fost amăgit; ci femeia, fiind amăgită, s-a făcut vinovată de călcarea poruncii.”

Adam știa ce face.

Cred că în momentul în care Lucifer a călcat împotriva lui Dumnezeu, și-a pierdut puterea îngerească. Satana nu are acum putere sau autoritate proprie; are doar ceea ce oamenii i-au dat in urma faptului ca i-a inselat. Aceasta este o declarație puternică.

Gândește-te la ce înseamnă asta pentru tine ca și credincios. Când ne împotrivim diavolului și luptăm împotriva lui, Satana nu are o putere sau o autoritate superioară. El este absolut dependent de cooperarea unei ființe umane care îi va da putere cu autoritatea pe care i-a dat-o Dumnezeu.

Satana merge ca un leu care răcnește căutând pe cine poate devora. El caută oameni care să deschidă ușa prin lucruri precum pofta, răzvrătirea, cearta, neiertarea, frica și multe altele. Când cedăm acestor lucruri, îl dăm putere să ne distrugă și vă garantez, dacă are ocazia, el vă va mânca prânzul și va sparge punga.


„Dialogul lui Dumnezeu cu diavolul”

„Dialogul lui Dumnezeu cu diavolul” :

Uite am tot încercat cu credinciosul asta și nici o metoda nu a funcționat, nu ai vrea sa ma ajuți tu și sa intervini, poate asa in echipa vom reuși. Nu știu, gândește-te la ceva puternic, o boala, un accident, vezi tu ce ți se pare potrivit. Mulțumesc anticipat!

Cum vi se pare? Cum ar fi ca asta sa fie adevărat și Dumnezeu chiar sa facă targuiala asta în dreptul vostru? Asta e credință generala…. Asa arata credință generala…. Doamne ferește, dar cum s-a ajuns totuși la percepția asta horror despre viata, credință în Dumnezeu.

Dumnezeu nu este un Tata denaturat și nu sta la taclale cu diavolul ca să găsească o soluție sa te schimbe.

Isus a murit pe cruce si prin jertfa Lui, prin infiere, prin apartenenta de Dumnezeu, prin a fi una cu El, prin dragostea și bunătatea Lui, prin cunoașterea lui Hristos, poți sa devi ca El. Dumnezeu are metodele Lui ca sa ne facă asemeni Lui. El nu e om ca să joace murdar. El e adevăr, e lumina.


Fariseii si harul

Fariseismul nu va accepta niciodată harul pentru ca ii diminuează sau chiar anulează meritele. Și fariseu fără: io dreg, io fac, io postesc, io ma rog, io dau zeciuiala și de asta Dumnezeu ma accepta și sunt special, nu exista!!!


Isus a nimicit lucrările diavolului

ISUS A VENIT SA NIMICEASCĂ LUCRĂRILE DIAVOLULUI, NU SA LE FOLOSEASCĂ PENTRU A-ȘI SLEFUI, ÎNTĂRI, SFINȚI URMAȘII!!!!!!!!!!

1 Ioan 3:8 Fiul lui Dumnezeu S-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului.

Dumnezeu nu e în cârdășie cu diavolul pentru a te face mai sfant.


Calauzirea Duhului Sfant

Călăuzirea adevărată vine din Duhul Sfant. Și Duhul Sfant nu e nici gândul mintii, nici părerile proprii, nici intuiția personala, nici entuziasmul de moment, nici puseul acela în care vrei ca oamenii sa te vadă marele prooroc, nici dorința de a-i manipula pe ceilalți prin „Duhul Sfant mi-a spus”.

Duhul Sfant nu e menit sa îmi construiască mie imaginea de mare prooroc, ci de a-L proslăvi pe Dumnezeu prin adevărul revelat.


Teologia gri

Teologia gri sau teologia pe invers nu poate avea ca roada vindecarea supranaturala. Maximul pe care îl poate da e trimiterea la medic și rugăciunea „Doamne lucrează prin mâinile medicului”. E multa bravura dar rezultatul final e asta. Și oamenii din lume au fix aceeași teologie…


Bunul simt in viata creștinului

Bunul simt e inerent în viata de creștin pentru ca nu te va lăsa să dai vina pe Dumnezeu când de fapt e consecința necredinței , indolentei, credinței tale pe invers, neascultarii, necunoașterii adevărului Bibliei.

Bunul simt nu se poate spala pe mâini cu „Dumnezeu a îngăduit”, „asa a vrut Domnul, ce sa faci” etc. Bunul simt nu poate sa facă asta ci cauta sa vadă prin sinceritate cu sine care e de fapt situația și își asuma responsabilitatea, recunoaște ca a crezut toată viata lucruri după ureche și se străduiește sa renunțe la nuanța gri și sa gândească în termeni de alb și negru.


Isus i-a vindecat pe toti

Isus i-a vindecat pe toți. Niciun om care a venit la El nu a plecat acasă bolnav sub pretextul ca:
– încă nu poți fi vindecat, Dumnezeu vrea sa te învețe ceva prin boala asta
– ai păcat în viata ta, nu poți fi vindecat
– încă nu e timpul Domnului
– nu ai credinta, trebuie sa mai lucrezi la credinta

Astea sunt vrajeli general acceptate, dar bunul simt ar trebui sa ne împingă sa nu mai apelam la ele niciodată.

Vrăjelile astea sunt scuze penibile pentru necredința noastră, pentru faptul ca nu am înțeles practic nimic, pentru ca ne-am făcut o imagine și nu mai putem da înapoi, dam vina pe Domnul, pe bolnav și pe cine mai putem, mai puțin pe noi înșine. În principal vrăjelile astea sunt bazate pe mândrie, mândrie și iar mândrie….

Isus nu a recurs la vrăjeli…..


Versetul de aur al Bibliei românești

El ii indemna sa staruie in credinta si spunea ca IN IMPARATIA LUI DUMNEZEU TREBUIE SA INTRAM PRIN MULTE NECAZURI. Fapte 14:22

Cine a spus asta? PAVEL

In ce context a spus Pavel asta? Putem vedea, DACĂ VREM, în versetele fix dinaintea acestui verset.

Atunci au venit pe neasteptate din Antiohia si Iconia niste iudei care au atatat pe noroade. ACEȘTIA, DUPĂ CE AU ÎMPROȘCAT PE PAVEL CU PIETRE, L-AU TARAT AFARA DUN CETATE, CREZÂND CA A MURIT. Fapte14:19

Care au fost necazurile lui Pavel?

Sunt ei slujitori ai lui Hristos? – vorbesc ca un ieșit din minţi. – Eu sunt și mai mult. În osteneli, și mai mult; în temniţe, și mai mult; în lovituri, fără număr; de multe ori în primejdii de moarte! De cinci ori am căpătat de la iudei patruzeci de lovituri fără una; de trei ori am fost bătut cu nuiele; o dată am fost împroșcat cu pietre; de trei ori s-a sfărâmat corabia cu mine; o noapte și o zi am fost în adâncul mării. Deseori am fost în călătorii, în primejdii pe râuri, în primejdii din partea tâlharilor, în primejdii din partea celor din neamul meu, în primejdii din partea păgânilor, în primejdii în cetăţi, în primejdii în pustie, în primejdii pe mare, în primejdii între fraţii mincinoși, în osteneli și necazuri, în priveghiuri adesea, în foame și sete, în posturi adesea, în frig și lipsă de îmbrăcăminte! 2 Corinteni 11:23-27

Cati dintre noi am avut sau avem astfel de necazuri?????

Și de ce folosim versetul de aur al creștinătății românești fără sa aibă de fapt nici o legătură cu necazurile prin care am trecut noi??????????

Bunul simt ar trebui sa ne indemne sa nu mai facem asta….. Necazurile comunității noastre sunt din categoria consecințelor necredinței neascultării și necunoașterii adevărului, nu din pricina persecuției.


Voia lui Dumnezeu/voia diavolului

Dacă postim si ne rugam pentru x sa fie vindecat si x nu este vindecat vom concluziona ca asta a fost voia lui Dumnezeu, Domnul stie mai bine, asa a vrut El, noi ne-am străduit, dar asta a voia Lui.

Dacă nevindecarea lui x, reprezinta voia lui Dumnezeu, inseamna ca vindecarea lui x era de fapt voia diavolului? Si noi am postit si ne-am rugat ca voia diavolului sa se facă?????

Si asta in marea majoritate a cazurilor….


Dovada înțelegerii harului

Cea mai evidenta dovada ca un individ a inteles harul lui Dumnezeu pe propria piele, este ca acel individ va arata clar ca e liber de sine.

Naturalețea, simplitatea, sinceritatea, smerenia, lipsa dorinței de afirmare, bunătatea, onestitatea, toate vor invada acel individ care practic nu are nimic de pierdut, pentru ca e liber de sine.


Persecutia=binecuvantare/boala, sărăcia =blestem

Persecuția si urmările persecuției sunt o binecuvantare (vezi Luca 6:22 Ferice de voi când oamenii vă vor urî, vă vor izgoni dintre ei, vă vor ocărî și vor lepăda numele vostru ca ceva rău, din pricina Fiului omului!)

Pentru ca persecuția si necazurile care deriva din persecuție sunt o binecuvantare, ele nu au trebuit purtate de Isus pe cruce.

Isus pe cruce a purtat suferintele si necazurile care fac parte din blestem. (vezi Deuteronom 28:15-68: păcatul, boala, sărăcia etc). Conform Coloseni 2:14 – „El a șters documentul care conținea toate acuzațiile legii (mozaice) îndreptate împotriva noastră. Acel document a fost „crucificat”, fiind astfel anulat.”

BLESTEMELE. AU FOST ANULATE PRIN JERTFA LUI ISUS, DE ACEEA PRIN RĂNILE LUI AM FOST VINDECATI. De aceea SOZO, care include tot in afara de persecuție.

Suferintele pe care Isus le-a purtat pe cruce sunt suferinte pe care noi nu mai trebuie sa le purtam si mai mult de atât trebuie sa trăim liberi de ele.

In schimb suferintele generate de persecuție, suferintele de care vorbește Pavel si ceilalți din biserica primara, erau o binecuvantare si ca urmare nu au fost purtate pe cruce de Isus care a purtat doar blestemul. Cu aceste suferințe sigur ne vom întâlni dacă trăim cu evlavie pentru adevărul lui Hristos.


Persecutia/suferinta

Persecuția și urmările ei sunt de fapt suferintele de care vorbește Biblia.

Nu urmările necredinței, credinței pe invers, neascultării….. suferintele cu care ne lăudăm noi.

Persecuția și urmările ei sunt singurele suferințe de care nu ne-a izbăvit jertfa Lui Isus. În rest e vorba de necredința și ignoranța noastră.

E o virtute sa fi sincer cu tine și sa îți asumi responsabilitatea….


Boala nu e sinonima cu suferință pentru Hristos.

Suferința pentru Hristos e o treaba pe care noi nu am experimentat-o aproape deloc, habar nu avem ce e aia…

Atunci când Biblia vorbește despre suferință, nu vorbește despre boala, pentru ca Isus pe cruce a rezolvat problema bolii.

Dumnezeu nu te schimba prin boala, pentru ca boala vine de la diavol, și Dumnezeu nu e ca noi, el nu e în cârdășie cu diavolul și nu fura din metodele lui sa te schimbe.

E doar o impresie de moment, e doar teologia draceasca a suferinței, nu e Biblia, nu e voia lui Dumnezeu.

Dumnezeu când vrea sa te schimbe te schimba cu metodele Lui, nu cu ajutorul diavolului.


Daca Isus ar fi pe pământ…

Dacă Isus ar veni acum fizic printre noi, ne-ar vindeca brusc pe toți din cap pana în picioare. În felul asta ar arata care e voia Tatălui cu privire la noi. Asa a făcut când era pe pământ.

Cam asta e diferența între adevărul despre voia lui Dumnezeu cu privire la noi, și minciuna draceasca pe care o crede majoritatea comunității noastre cu privire la suferință.

Și mai avem și pretenții sa se întâmple minuni când de fapt credem o minciuna. Și păgânii cred ca zeii lor ii șlefuiesc prin suferință, și ei cred într-un fel de ghiveci din care nu mai ști exact care o fi voia zeului…


Experienta…..

Experienta ta de viata s-ar putea sa valoreze zero. Concluziile tale cu privire la lucrurile prin care ai trecut s-ar putea sa fie false, distorsionate, pe invers și lipsite de relevanta în ce privește adevărul.

Daca ne clădim credință pe propria experienta, nu ne deosebim cu nimic de păgâni.

Noi avem Biblia, voia lui Dumnezeu afișată clar prin lucrarea lui Isus pe pământ, asta dacă ne interesează partea cu adevărul…..


Schimbarea prin suferinta

Toți oamenii de pe pământ după ce trec printr-o situație traumatizanta se schimba într-un fel sau altul. Schimbarea asta se produce și la creștini și la budiști și la hinduși și la musulmani ba chiar și la sataniști.

Dar modificarea comportamentului nostru sau a modului de gândire în urma unei situații traumatizante nu poate schimba inima. De obicei ramai cu nervii mai slabi, te sperii din orice, faci promisiuni bazate pe sperietura de moment, care va trece după ce trauma va trece. Asta nu e schimbare, e doar impresia ca ești schimbat.

Roadele Duhului Sfant sunt generate doar de Duhul Sfant.

Toată lumea din jur e susținătorul teologiei suferinței dar eu nu am văzut pe niciunul fiind schimbat de suferință. Dimpotrivă la majoritatea vad un regres spiritual, deși ei se jura ca ar fi de bine….

Ma uit la mine care am bifat suferințe destul de crâncene, pe termen lung, și vad clar ca au vrut sa ma îndepărteze de Dumnezeu. Care apropiere, care schimbare. Ioc apropiere, ioc schimbare….

Schimbarea se produce prin adevăr, prin cunoașterea lui Hristos, prin revelația produsa de Duhul Sfant. Dumnezeu nu are nevoie sa împrumute lucrările diavolului ca să te schimbe, El e capabil sa te schimbe prin metodele Lui.

Daca am fi puțin sinceri cu noi înșine, ar fi grozav..


„Dialogul lui Dumnezeu cu diavolul”

Dialogul lui Dumnezeu cu diavolul” :

Uite am tot încercat cu credinciosul asta și nici o metoda nu a funcționat, nu ai vrea sa ma ajuți tu și sa intervini, poate asa in echipa vom reuși. Nu știu, gândește-te la ceva puternic, o boala, un accident, vezi tu ce ți se pare potrivit. Mulțumesc anticipat!

Cum vi se pare? Cum ar fi ca asta sa fie adevărat și Dumnezeu chiar sa facă targuiala asta în dreptul vostru? Asta e credință generala…. Asa arata credință generala…. Doamne ferește, dar cum s-a ajuns totuși la percepția asta horror despre viata, credință în Dumnezeu.

Dumnezeu nu este un Tata denaturat și nu sta la taclale cu diavolul ca să găsească o soluție sa te schimbe.

Isus a murit pe cruce si prin jertfa Lui, prin infiere, prin apartenenta de Dumnezeu, prin a fi una cu El, prin dragostea și bunătatea Lui, prin cunoașterea lui Hristos, poți sa devi ca El. Dumnezeu are metodele Lui ca sa ne facă asemeni Lui. El nu e om ca să joace murdar. El e adevăr, e lumina.


Fariseismul

Fariseismul nu va accepta niciodată harul pentru ca ii diminuează sau chiar anulează meritele. Și fariseu fără: io dreg, io fac, io postesc, io ma rog, io dau zeciuiala și de asta Dumnezeu ma accepta și sunt special, nu exista!!!


Lucrarea lui Isus

ISUS A VENIT SA NIMICEASCĂ LUCRĂRILE DIAVOLULUI, NU SA LE FOLOSEASCĂ PENTRU A-ȘI SLEFUI, ÎNTĂRI, SFINȚI URMAȘII!!!!!!!!!!

1 Ioan 3:8 Fiul lui Dumnezeu S-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului.

Dumnezeu nu e în cârdășie cu diavolul pentru a te face mai sfant.


Calauzirea Duhului Sfant

Călăuzirea adevărată vine din Duhul Sfant. Și Duhul Sfant nu e nici gândul mintii, nici părerile proprii, nici intuiția personala, nici entuziasmul de moment, nici puseul acela în care vrei ca oamenii sa te vadă marele prooroc, nici dorința de a-i manipula pe ceilalți prin „Duhul Sfant mi-a spus”.

Duhul Sfant nu e menit sa îmi construiască mie imaginea de mare prooroc, ci de a-L proslăvi pe Dumnezeu prin adevărul revelat.


Rugaciunea de invrednicire/curatire

Îmi cer iertare ca pun întrebarea urmatoare:

Ce se întâmplă dacă Isus va reveni înainte de rugăciunea de curățire lunara de la cina? Dacă vine în ziua dinainte și ne prinde fără curățirea făcută?

Care e statutul nostru în perioada dintre cina dintr-o luna și cina din cealaltă luna? Și cât tine efectul acelei rugăciuni, pana iau cina sau încă doua zile, sau….?

Sa înțeleg ca imediat după rugăciune, în ziua respectiva ești curat după care pana la următoarea cina ești necurat? Sa înțeleg ca atunci când faci rugăciunea ești candidat pentru rai și între rugăciuni ești candidat pentru iad? În cazul asta nu mai putem vorbi de siguranță mântuirii, nu?

Și dacă siguranță mântuirii nu e doar un mit, și oricând ar veni Domnul, ești sigur ca mergi în cer, atunci este posibil oare asa pe logica, ca mersul tău în cer și posibilitatea de a sta fata în fata cu Domnul sa nu depinda de rugăciunea de curățire?

Ma gândesc ca dacă poți sa stai în fata lui Dumnezeu doar daca ești curățit prin rugăciunea de curățare atunci în 90 la suta din timp nu mai ai cum sa ai siguranța mântuirii….. Vor exista perioadele dintre rugăciuni, indiferent cât de des le faci…. Dacă te prinde între rugăciuni, pa și pusi….

Sau poate ești făcut neprihănit prin har, tot timpul…. Oare e posibil sa ai o stare constanta de pace cu Dumnezeu prin acceptarea lui Isus și trăirea în curăție constanta prin înnoirea făcută de Duhul Sfant si cunoașterea lui Hristos și sa nu mai ai nevoie de nimic altceva sa poți sta în fata lui Dumnezeu??? Discuție lunga, dar e bine sa lasam logica elementara sa își facă treaba….


Ce mi-e

Ce mi-e prorocul penti care vorbește de la el monstruozitati, ce mi-e prorocul carismatic care vorbește de la el închipuiri, basme și chestii Disney.


Inchinarea la idoli

Ce mi-e închinarea la Maria, ce mi-e lăcomia care cică tot închinare la idoli e….