ROSE

adevar

Cine l-a creat pe Satan?

Articol de Andrew Wommack

Majoritatea creștinilor cred că răspunsul la această întrebare este evident: „Dumnezeu l-a creat pe Satana”. Dar nu acesta este purul adevăr. Dumnezeu l-a creat pe Lucifer. Poate părea o mică distincție la prima vedere, dar odată ce înțelegi cine l-a creat cu adevărat pe Satana, îți va schimba pentru totdeauna perspectiva despre el.

Nu te vei mai îndoi de autoritatea ta asupra diavolului. Îți vei da seama că este o ființă inferioară, incapabilă de a face ceva fără cooperarea unei ființe umane. Și orice teamă pe care o ai de el va dispărea pe măsură ce îți dai seama că el nu este altceva decât un mare zero, cu marginile dărâmate.

Eu cred că Dumnezeu a creat totul, inclusiv pe Lucifer. El l-a creat pe Lucifer ca un înger uns, puternic. Cu toate acestea, Lucifer nu a fost mulțumit de asta și nu a rămas heruvimul uns pe care Dumnezeu l-a creat.

Ezechiel 28:13-14 îl descrie așa cum a fost inițial în Grădina Edenului:

„Stăteai în Eden, grădina lui Dumnezeu, şi erai acoperit cu tot felul de pietre scumpe: cu sardonix, cu topaz, cu diamant, cu crisolit, cu onix, cu jasp, cu safir, cu rubin, cu smarald şi cu aur; timpanele şi flautele erau în slujba ta, pregătite pentru ziua când ai fost făcut. Erai un heruvim ocrotitor cu aripile întinse; te pusesem pe muntele cel sfânt al lui Dumnezeu, şi umblai prin mijlocul pietrelor scânteietoare.”

Majoritatea oamenilor cred că Lucifer a luat o treime din îngeri și s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu în ceruri, unde a fost învins și apoi aruncat pe pământ. Toate acestea sunt preluate dintr-un singur verset din Apocalipsa 12:4, și au fost popularizate de Finis Dake în comentariul biblic al lui Dake. Nu cred că asta s-a întâmplat de fapt.

Cred că Satana a fost inițial pe acest pământ în Grădina Edenului ca Lucifer. El a fost îngerul numărul unu al lui Dumnezeu trimis pe pământ pentru a fi o binecuvântare pentru Adam și Eva.

Evrei 1:14 spune despre îngeri:

„Nu sunt oare toţi duhuri slujitoare trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moşteni mântuirea?”

Lucifer nu a fost trimis pe pământ pentru a-i ispiti pe Adam și Eva, ci pentru a-i binecuvânta. El a fost o ființă îngerească trimisă să fie protectorul lor, să le slujească și să-i slujească. Era acolo într-o misiune divină, încă în starea lui perfectă. În Grădină a fost concepută și împlinită rebeliunea împotriva lui Dumnezeu.

Ezechiel 28:15 spune mai departe:

„Ai fost fără prihană în căile tale, din ziua când ai fost făcut până în ziua când s-a găsit nelegiuirea în tine.”

Nu am reușit niciodată să urmez logica potrivit căreia Dumnezeu l-a trimis pe Satana pe pământ pentru a-l ispiti pe om și pentru a vedea cum va răspunde acesta. Ca tată, ți-ai lua copilul de doi ani și l-ai pune într-o cușcă cu un leu doar pentru a vedea cum va răspunde? Acest lucru ar fi evident o iresponsabilitate; copilul nu poate face față leului. Dumnezeu nu ne-ar face asta nouă și nici lui Adam și Evei.

Deci, ce l-a făcut pe Lucifer să se întoarcă împotriva lui Dumnezeu? Lucifer a văzut cum Dumnezeu făcea ceva pentru om, ceea ce nu făcuse niciodată cu nicio altă creație a Lui. Când Dumnezeu l-a creat pe om, nu numai că l-a făcut după chipul lui Dumnezeu, dar i s-a dat apoi autoritate necondiționată asupra acestui pământ.

Geneza 1:26 spune:

„Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră; el să stăpânească peste peştii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul şi peste toate târâtoarele care se mişcă pe pământ.”

El nu le-a spus: „Atâta timp cât veți urma conducerea mea și atâta timp cât veți face ceea ce vreau Eu să faceți, vă voi lăsa să stăpâniți pământul”. Nu exista nicio calificare pentru această putere și autoritate. Dumnezeu a vorbit și asta a fost.

Dumnezeu spune în Psalmul 89:34:

„nu-Mi voi călca legământul şi nu voi schimba ce a ieşit de pe buzele Mele.”

În Evrei 1:3 se spune:

„El, care este oglindirea slavei Lui şi întipărirea Fiinţei Lui şi care ţine toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui, a făcut curăţarea păcatelor şi a şezut la dreapta Măririi în locurile preaînalte”

Ceea ce spune acest verset este că Dumnezeu nu poate minți; integritatea Cuvântului Său este cea care ține întregul univers împreună. Spre deosebire de ființele umane care își rezervă dreptul de a se răzgândi, Dumnezeu nu-Si va încălca Cuvântul. Când le-a spus lui Adam și Evei că au stăpânire, autoritate și putere de a supune și de a conduce, s-a făcut.

Lucifer a înțeles integritatea cuvintelor lui Dumnezeu și când a auzit asta, cred că antena i s-a ridicat. El a văzut că Adam și Eva aveau ceva ce își dorea, dar nu avea: aveau autoritate necondiționată. Într-un fel, ei fuseseră făcuți dumnezeii acestei lumi; era a lor să conducă şi să-l supună.

Citim în Psalmul 115:16,

„Cerurile sunt ale Domnului, dar pământul l-a dat fiilor oamenilor.”

Chiar dacă Lucifer ar fi fost îngerul numărul unu al lui Dumnezeu, el totuși dorea mai mult. Era gelos și invidios; el a vrut de fapt să ia locul lui Dumnezeu.

În Isaia 14:13 se spune:

„ Mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu, voi şedea pe muntele adunării dumnezeilor, la capătul miazănoaptei”

Versetul următor spune:

„mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca Cel Preaînalt.”

Lucifer a înțeles că dacă ar putea să-i înșele pe Adam și Eva, să renunțe de bună voie la autoritatea lor, el ar putea deveni dumnezeul acestei lumi. În felul acesta ar putut să ia autoritatea care a fost dată omenirii, să o folosească pentru a zădărnici Împărăția lui Dumnezeu și pentru a primi lauda, ​​adorația și gloria pe care le dorea.

Romani 6:16 spune:

„Nu ştiţi că, dacă vă daţi robi cuiva, ca să-l ascultaţi, sunteţi robii aceluia de care ascultaţi, fie că este vorba de păcat, care duce la moarte, fie că este vorba de ascultare, care duce la neprihănire?”

Deci, cine l-a creat pe Satana? Noi am facut-o! În momentul în care Adam și Eva s-au predat lui Lucifer, el a devenit Satana, dumnezeul acestei lumi. S-ar putea să vă gândiți, dar Satana i-a înșelat. Nu ar fi trebuit Dumnezeu să-l oprească?

Citește 1 Timotei 2:14:

„Şi nu Adam a fost amăgit; ci femeia, fiind amăgită, s-a făcut vinovată de călcarea poruncii.”

Adam știa ce face.

Cred că în momentul în care Lucifer a călcat împotriva lui Dumnezeu, și-a pierdut puterea îngerească. Satana nu are acum putere sau autoritate proprie; are doar ceea ce oamenii i-au dat in urma faptului ca i-a inselat. Aceasta este o declarație puternică.

Gândește-te la ce înseamnă asta pentru tine ca și credincios. Când ne împotrivim diavolului și luptăm împotriva lui, Satana nu are o putere sau o autoritate superioară. El este absolut dependent de cooperarea unei ființe umane care îi va da putere cu autoritatea pe care i-a dat-o Dumnezeu.

Satana merge ca un leu care răcnește căutând pe cine poate devora. El caută oameni care să deschidă ușa prin lucruri precum pofta, răzvrătirea, cearta, neiertarea, frica și multe altele. Când cedăm acestor lucruri, îl dăm putere să ne distrugă și vă garantez, dacă are ocazia, el vă va mânca prânzul și va sparge punga.


Persecutia=binecuvantare/boala, sărăcia =blestem

Persecuția si urmările persecuției sunt o binecuvantare (vezi Luca 6:22 Ferice de voi când oamenii vă vor urî, vă vor izgoni dintre ei, vă vor ocărî și vor lepăda numele vostru ca ceva rău, din pricina Fiului omului!)

Pentru ca persecuția si necazurile care deriva din persecuție sunt o binecuvantare, ele nu au trebuit purtate de Isus pe cruce.

Isus pe cruce a purtat suferintele si necazurile care fac parte din blestem. (vezi Deuteronom 28:15-68: păcatul, boala, sărăcia etc). Conform Coloseni 2:14 – „El a șters documentul care conținea toate acuzațiile legii (mozaice) îndreptate împotriva noastră. Acel document a fost „crucificat”, fiind astfel anulat.”

BLESTEMELE. AU FOST ANULATE PRIN JERTFA LUI ISUS, DE ACEEA PRIN RĂNILE LUI AM FOST VINDECATI. De aceea SOZO, care include tot in afara de persecuție.

Suferintele pe care Isus le-a purtat pe cruce sunt suferinte pe care noi nu mai trebuie sa le purtam si mai mult de atât trebuie sa trăim liberi de ele.

In schimb suferintele generate de persecuție, suferintele de care vorbește Pavel si ceilalți din biserica primara, erau o binecuvantare si ca urmare nu au fost purtate pe cruce de Isus care a purtat doar blestemul. Cu aceste suferințe sigur ne vom întâlni dacă trăim cu evlavie pentru adevărul lui Hristos.


Persecutia/suferinta

Persecuția și urmările ei sunt de fapt suferintele de care vorbește Biblia.

Nu urmările necredinței, credinței pe invers, neascultării….. suferintele cu care ne lăudăm noi.

Persecuția și urmările ei sunt singurele suferințe de care nu ne-a izbăvit jertfa Lui Isus. În rest e vorba de necredința și ignoranța noastră.

E o virtute sa fi sincer cu tine și sa îți asumi responsabilitatea….


„Dialogul lui Dumnezeu cu diavolul”

Dialogul lui Dumnezeu cu diavolul” :

Uite am tot încercat cu credinciosul asta și nici o metoda nu a funcționat, nu ai vrea sa ma ajuți tu și sa intervini, poate asa in echipa vom reuși. Nu știu, gândește-te la ceva puternic, o boala, un accident, vezi tu ce ți se pare potrivit. Mulțumesc anticipat!

Cum vi se pare? Cum ar fi ca asta sa fie adevărat și Dumnezeu chiar sa facă targuiala asta în dreptul vostru? Asta e credință generala…. Asa arata credință generala…. Doamne ferește, dar cum s-a ajuns totuși la percepția asta horror despre viata, credință în Dumnezeu.

Dumnezeu nu este un Tata denaturat și nu sta la taclale cu diavolul ca să găsească o soluție sa te schimbe.

Isus a murit pe cruce si prin jertfa Lui, prin infiere, prin apartenenta de Dumnezeu, prin a fi una cu El, prin dragostea și bunătatea Lui, prin cunoașterea lui Hristos, poți sa devi ca El. Dumnezeu are metodele Lui ca sa ne facă asemeni Lui. El nu e om ca să joace murdar. El e adevăr, e lumina.


Lucrarea lui Isus

ISUS A VENIT SA NIMICEASCĂ LUCRĂRILE DIAVOLULUI, NU SA LE FOLOSEASCĂ PENTRU A-ȘI SLEFUI, ÎNTĂRI, SFINȚI URMAȘII!!!!!!!!!!

1 Ioan 3:8 Fiul lui Dumnezeu S-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului.

Dumnezeu nu e în cârdășie cu diavolul pentru a te face mai sfant.


Calauzirea Duhului Sfant

Călăuzirea adevărată vine din Duhul Sfant. Și Duhul Sfant nu e nici gândul mintii, nici părerile proprii, nici intuiția personala, nici entuziasmul de moment, nici puseul acela în care vrei ca oamenii sa te vadă marele prooroc, nici dorința de a-i manipula pe ceilalți prin „Duhul Sfant mi-a spus”.

Duhul Sfant nu e menit sa îmi construiască mie imaginea de mare prooroc, ci de a-L proslăvi pe Dumnezeu prin adevărul revelat.


Ce mi-e

Ce mi-e prorocul penti care vorbește de la el monstruozitati, ce mi-e prorocul carismatic care vorbește de la el închipuiri, basme și chestii Disney.


Inchinarea la idoli

Ce mi-e închinarea la Maria, ce mi-e lăcomia care cică tot închinare la idoli e….


Rugaciune sincera

Rugaciune sincera:

Doamne scoate tara din starea în care noi am băgat-o prin călăuzirea și discernământul nostru pe invers. Data viitoare o sa facem la fel, dar scoate tara te rugam……


Credinciosii în Iov…

Credincioșii în Iov sunt mult mult mai numeroși decât credincioșii în Isus și jertfa Lui!


Dumnezeu nu joaca alba neagra

Dumnezeu nu se joaca alba neagra.
Dumnezeu e bun, diavolul e rau
Dumnezeu binecuvintează, diavolul blastama. De aceea Biblia spune sa alegem între viata și moarte, binecuvantare și blestem, sa alegem între Dumnezeu și diavol.


Alb-negru

Omul nu prea mai are capacitatea de a gândi în termeni de alb – negru, lumina – întunerec, bine – rău.

Prietenul cel mai bun a lui Dumnezeu e diavolul care Îl ajuta sa își slefuiasca credincioșii….. pentru ca se pare ca singur nu poate, nu a găsit metodele de a se descurca singur….


Post si rugăciune?

Dacă credința din inima omului e necredința, credință după ureche, credință pe invers, superstiție, postul și rugăciunea vor fi cel mult intermittent fasting sau sunt șanse f mari sa treacă în sfera vrăjitorie. Și asa se explica multe….


Lumina are nevoie de întunerec???

Ce se poate constata în comunitatea noastră extinsa este ca lumina nu are puterea de a schimba omul, dacă nu apelează la ajutorul intunerecului nu are cum sa ducă omul la un alt nivel spiritual. Lumina e asa mai cu lipsuri și își completează lipsurile infratindu-se cu intunerecul și asa împreună modelează credinciosul ca să fie unul impecabil.

Doamne ferește…oare cum s-a ajuns aici? Și oare de ce oamenii sunt în stare sa moara pentru credința în prietenia dintre Dumnezeu și Satan, cârdășie care lucrează spre binele lor…


Lumina/intunerecul

Dumnezeu are metodele Sale proprii de a schimba omul, nu are nevoie de ajutorul diavolului și nici de prietenia lui pentru a reuși sa schimbe omul.

Dumnezeu schimba omul prin metodele luminii și nu va fura de la diavol niciodată metodele intunerecului, ca și cum metodele luminii nu ar fi suficiente.

Niciodată lumina nu va umbla în cârdășie cu intunerecul pentru a-si atinge scopurile.


Lege&Har

Isus a delimitat clar trăirea în lege și trăirea în har.

Deși legea era imposibil de respectat în întregime, El a venit și a plusat totul, ca oamenii sa înțeleagă ca nu are rost sa mai încerce, de acum va fi și mai imposibil sa fi sfant prin straduinta personala.

Dacă sub lege mai puteai sa maschezi ce ai în inima, sub har urma sa fie imposibil.

Sub lege a nu-ți înșela nevasta însemna să nu ai relații fizice intime cu alta femeie.
Sub har a nu-ți înșela nevasta înseamnă să nu ai nici un gând pervers cu privire la alta femeie, sa nu îți treacă prin cap prostii.

Sub har accentul e pe inima, nu pe faptele exterioare.

Harul schimba inima prin adevăr și prin cunoașterea lui Dumnezeu, prin însușirea infierii, prin altoirea în Hristos, prin nașterea din nou, prin lucrarea făcută de Duhul Sfant în omul dinlăuntru. Odată înțelese aceste adevăruri cu inima, inima conținând aceste realități spirituale va pulsa sfințenie, va pulsa gândire pura, va pulsa motivații curate. Inima va fi eliberata de păcat și va devenii sclavul neprihănirii.

Niciodată inima nu va fi schimbata prin altceva decât prin cele enumerate mai sus. Nici un post și rugăciune, suferinta, autoschingiuire, nu va schimba inima, decât adevărul. Fariseii posteau și aveau discipline spirituale cum nu știu cine ar putea sa le aibă în ziua de azi și totuși erau egale cu zero.

De aceea pocăiții sunt la fel ca oamenii din lume pentru ca nu cad de acord cu Dumnezeu, încearcă sa devina sfinți exact prin aceleași metode prin care fariseii își revendicau statutul lor de oameni a lui Dumnezeu.


Biblia manelizata

Propun lansarea unei Biblii speciale pentru romani, BVM – BIBLIA VERSIUNEA MANELIZATA care sa aiba obligatoriu la fiecare capitol ca titlu OF OF MAI MAI, AOLEU.

Pentru a avea succes sa fie scrise cu rosu și cu litere mari toate cuvintele gen VALE, PUSTIU, DURERE, SUFERINȚĂ, ÎNCERCARE, BOALA, iar în locul cuvintelor HAR, VINDECARE, BOGĂȚIE, FAVOARE, sa se lase spatii goale pe care enoriașii sa le poată completa după bunul plac.

Un alt punct extrem de important ar fi ca în locul cuvintelor Dumnezeu și diavol sau satan sa fie din nou spatii goale. Ca bonus sa se facă doua biletele, pe unul sa fie scris Dumnezeu și pe celalalt diavol, pentru a trage la sort pentru fiecare spațiu în parte. Bineînțeles enoriasul are libertate sa completeze după bunul plac cu Dumnezeu sau diavol, fiecare după cum are încredințarea.


Fatarnicia

Fățărnicia e atunci când îți creezi o imagine pe care nu o poți susține cu trăirea ta reala.

De ce oare fățărnicia e atât de răspândită printre noi?

Pentru ca legalismul prezent peste tot exact asta face, da din gura cu privire la sfințenie și de fapt hrănește păcatul.

De ce oare cei din lume fug de noi, pocăiții ca de nu mai zic cine…?

Pt ca legalismul și fățărnicia….

Vorbim despre sfințenie, creem o imagine de oameni sfinți dar pe care niciodată nu o sa o putem susține cu realitatea pentru ca legea da putere păcatului….

Însă harul te învață să o rupi cu paganatatea și cu poftele lumești și sa trăiești asa cum îți e discursul.

Dar cui ii pasa…. Înainte cu legalismul, cu sfortarea, cu trebuie sa facem, trebuie sa dregem, sa facem, sa dregem, sa facem, sa dregem iar sa facem, iar sa dregem, doar doar o sa fim primi din istorie cărora le va ieși sfințirea prin lege…


Culmea culmilor

Culmea culmilor (din categoria discernământului pe invers)

Sa te trezești ca ciuma roșie împotriva căreia ai ieșit în strada, ai urlat, ai votat și ai făcut în toate felurile, ba poate ai ținut și post și rugăciune, acum sa îți apere interesele.


Teorema pe invers

Io am învățat teorema pe invers.

Funcționează aproape la perfecție, în anumite domenii pot juca la pariuri pe baza acestei teoreme și sa merg la fix.

Anumite comunități au discernământul pe invers. Tre doar sa te uiți la ce părere au dânșii și sa întorci pe dos lucrurile și vei găsi adevărul, vei face alegerea corecta și nu mai tre sa îți bați capul. Tre doar sa ii lași pe ei sa gândească pe invers. Atât.


Binele absolut

Cea mai mare mirare a mea a fost sa vad ca oamenii nu mai sunt capabili sa înțeleagă noțiunea de bine. Și de aceea au o reticenta foarte mare fata de ideea ca Dumnezeu ar vrea sa le faca doar bine.

Conceptul general acceptat este acela de bine combinat cu rău. Liniștea, lipsa problemelor, bunăstarea sunt lucruri care se pare ca țin de diavol și nu de Dumnezeu, pe când suferința, boala, sărăcia sunt generate de Dumnezeu și nu de cel rău.

Inversarea volorilor s-a petrecut demult și a ajuns la nivel de ADN, oamenii cu sinceritate cred ca Dumnezeu nu are alte pârghii de a schimba omul decât prin a-l stoarce de putere prin suferinta.

Practic oamenilor le place suferință, adora suferință, se hrănesc cu suferință, și dacă le-o iei nu mai au rost în viata. Își duc viata în suferință, își fac copiii ca să le ofere șansa la suferință și tot asa…

Un Dumnezeu bun, care îți face doar bine e de neimaginat. Un Dumnezeu care te schimba doar prin adevăr și prin cunoasterea lui Isus, e iar de neimaginat.

Binele absolut prezent în gradina Eden care arata clar intențiile lui Dumnezeu cu privire la om, a ajuns de neacceptat in concepția de viata a comunității evanghelice.

Binele absolut a fost, este și va fi intenția lui Dumnezeu cu privire la om, indiferent dacă acesta mai e sau nu mai e capabil sa priceapă ideea de bine absolut.


Aceeasi Marie cu alta palarie

Părea ca prin anii 90 mișcarea carismatica va schimba Măria . A prins-o de mana și pe când sa o treacă granița la unguri, a scăpat-o și Măria s-a dus de unde a venit, iar noi am rămas cu aceeași Mărie dar i-am schimbat pălăria.
Pălăria n-ai ce zice, e plina de zorzoane, e altfel, dar Măria tot omiletista și pe dieta cu ghiveci.


CULMEA DISCERNAMANTULUI

Culmea discernământului (pe invers)

Sa susții, sa mergi la mitinguri, sa urli, sa te rogi, sa protestezi împotriva ciumei roșii imaginare și în felul asta sa sprijini apariția ciumei roșii adevărate. Și sa nu intri de rușine după un dulap mare pentru tot restul vieții, ci dimpotrivă sa te comporți ca și cum nu tu ești de vina pentru ce a urmat…si este…

Pai nu tu te-ai rugat pentru ce este, ca să fie, pe când nu era? „Rugăciune ascultata”…


dumnezeul gri

Legenda dumnezeului gri

Dumnezeul gri e slujit de puhoaie de oameni.

Dumnezeul gri e prieten la catarama.cu diavolul, împreună cu care pune la cale tot felul de nenorociri pentru a-i curata pe oameni de nelegiuiri.

Dumnezeul gri nu poate, nu știe, nu are cum sa ii curateasca pe oameni decât prin probleme.

Legenda spune ca slujitorii dumnezeului gri, chiar sunt curătiti prin aceste nenorociri…

Realitatea nu confirma dar legenda spune…